GDRs e a diversificación económica

?As zonas rurais son espazos cheos de oportunidades para todo tipo de actividades económicas.
?Por iso, un dos nosos obxectivos é a diversificación económica.
?Dende os GDR, apoiamos todas aquelas actividades que xeren emprego e fixen poboación.
?Tes un proxecto na mente?
?LEADER faino posible.

FONTE: Asociación Monteval