GDRs e os servizos

LEADER mellora a calidade de vida no rural
?Mellorando os servizos que se prestan ás persoas con diversidade funcional.
? Traballando pola inclusión e a igualdade plenas.
?Apoiando proxectos de carácter social ou cultural.
?Dinamizando a actividade local.
?Queres saber máis? Contámoscho no vídeo!

Fonte: Asociación Monteval