A reflexión diagnóstica do territorio, principal obxectivo do primeiro Foro de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo

Articulado en mesas sectoriais, o foro realizou unha reflexión conxunta entre os axentes institucionais, económicos e sociais, así como a veciñanza do territorio de influencia do GDR, que permitirá deseñar a estratexia de desenvolvemento local participativo do vindeiro LEADER 2023-2027

Este martes, no Pazo da Cultura de Pontevedra, o GDR Pontevedra Morrazo celebrou o PRIMEIRO FORO DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2023_27 para elaborar o diagnóstico do territorio.

O foro permitiu a dinamización e activación do capital social sobre o que se asentará a estratexia de participación do GDR Pontevedra Morrazo que deberá contribuir ao obxectivo xeral de “Promover o emprego, o crecemento, a igualdade de xénero, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais”.