Manual dos instrumentos da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

A Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia pon a disposición de todas aquelas persoas interesadas o manual que recolle os diferentes instrumentos da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia e que foi elaborado en colaboración coa empresa Agronovo. Para facilitar o seu manexo dividiuse en diferentes documentos agrupados por tema, o índice dos temas é o seguinte:

1. Aldeas modelo
2. Polígonos agroforestais públicos.
3. Polígonos agroforestais públicos. Corta lumes.
4. Polígonos agroforestais privados.
5. Agrupacións e actuacións de xestión conxunta
6. Permutas de especial interese agrario. Permutas con e sen modificación de lindes.
7. Permutas de especial interese agrario. Permutas para eliminación de parcelas encravadas.
8. Sistema de información de Terras en Galicia (SITEGAL).
9. Aplicación do visor xeográfico da asociación de GDR de Galicia.
10. O banco de explotacións de Galicia.
11. Anexos. Fichas e glosario.