QUEN SOMOS?

agdr paisaxe

Somos unha asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia. Os GDR son entidades de natureza asociativa sen ánimo de lucro, integrados por un grupo de socios públicos e privados locais dun territorio determinado e que deseña e aplica unha estratexia de desenvolvemento local participativa para o seu territorio de actuación.

 

No período actual de programación comunitaria en Galicia contamos con 24 GDR.

 

Aplicamos a estretexia de Desenvolvemento Local Participativa para a xestión e aplicación do Programa Leader 2014 – 2020 no noso territorio.

Directiva

agdr silueta

Presidencia

Presidente GDR 23
José A. Santiso Miramontes

agdr silueta

Vicepresidencia

Presidente GDR 11
Manuel Seoane Rodríguez

agdr silueta

2ª Vicepresidencia

Presidente GDR 1
Vidal Martínez-Sierra López

agdr silueta

Secretaría

Presidente GDR 13
Juan Pablo Castilo Amigo

agdr silueta

Tesourería

Presidente GDR 5
Ramiro Moure Ansoar

agdr silueta

Vogal

Presidenta GDR 14
Sandra González Álvarez

agdr silueta

Vogal

Presidente GDR 9
José Luis Suárez Martínez

agdr silueta

Vogal

Presidente GDR 20
Manuel Taboada Vigo